Friday, August 3, 2018

Các cổng logic cơ bản và ic trong thực tế

Kĩ thuật số là 1 lĩnh vực rất bao la rông lớn đối với ngành kĩ thuật điện tử chúng ta.Để có thể hiểu rõ  về nó và có thể sử dụng, áp dụng vào cuộc sống thì chúng ta phải nắm được những cái cơ bản nhất đó là các cổng logic cơ bản.
  Cổng đảo (NOT)
Cổng đảo thì tín hiệu vào với tín hiệu ra sẽ ngược nhau.Nếu đầu vào là 0 thì đầu ra sẽ là 1 và ngược lại.Có thể biểu diễn bằng bảng chân lý sau :
Bảng chân lý :

IC trong thực tế ví dụ 7404Cấu tạo bên trong ic 7404

IC đóng gói kiểu 14 chân 
Chân 14 cấp nguồn +V
Chân 7 nối Mass (Ground)
Các chân còn lại là các cổng not.

  Cổng VÀ (AND)
Cổng AND là cổng  nếu có  2 tín hiệu vào  là 1 thì tín hiệu ra sẽ là 1 còn nếu 1 trong 2 tín hiệu vào khác 1 thì đầu ra sẽ là 0, có thể biểu diễn bằng bảng chân lí sau đây :
Bảng chân lý :

IC trong thực tế : ví dụ 7408
Cấu tạo bên trong ic 7408

IC đóng gói kiểu 14 chân 
Chân 14 cấp nguồn +V
Chân 7 nối Mass (Ground)
Các chân còn lại là các cổng AND
   Cổng hoặc (OR)
Cổng OR là cổng nếu mà ít nhất 1 trong 2 tín hiệu vào bằng 1 thì đầu ra sẽ bằng 1,có thể miêu tả bằng bảng chân lí sau đây :
Bảng chân lí

IC trong thực tế :ví dụ 7432Cấu tạo bên trong IC 7432

IC đóng gói kiểu 14 chân 
Chân 14 cấp nguồn +V
Chân 7 nối Mass (Ground)
Các chân còn lại là các cổng OR
Ở trên là 3 cổng logic cơ bản nhất trong kĩ thuật số nhưng khi ta kết hợp chúng lại với nhau ta sẽ có những cổng logic khác ví dụ như :
   Cổng NAND( AND+NOT)
Cổng NAND là cổng có tín hiệu ra ngược hoàn toàn với cổng AND(vì có thêm công đảo NOT), có thể mổ tả qua bảng chân lí sau :
Bảng chân lí

 Hình dáng Cổng NAND cũng giống như cổng AND nhưng có thêm hình tròn nhỏ ở đầu ra.
     IC trong thực tế : ví dụ 7400


Sơ đồ bên trong ic 7400
IC đóng gói kiểu 14 chân 
Chân 14 cấp nguồn +V
Chân 7 nối Mass (Ground)
Các chân còn lại là các cổng NAND
    Cổng NOR (OR+NOT)
Cổng NOR  là cổng có tín hiệu ra ngược hoàn toàn với cổng OR (vì có thêm công đảo NOT), có thể mổ tả qua bảng chân lí sau :

 Hình dáng Cổng NOR cũng giống như cổng OR nhưng có thêm hình tròn nhỏ ở đầu ra.

IC trong thực tế : ví dụ 7427

Sơ đồ bên trong  ic 7427


IC đóng gói kiểu 14 chân 
Chân 14 cấp nguồn +V
Chân 7 nối Mass (Ground)
Các chân còn lại là các cổng NOR.

Sau đây là tổng hợp các Ic trong thực tế loại Cmos với TTL.
IC họ Cmos


IC họ TTL
   Như vậy  qua bài viết này chúng tôi hy vọng các bạn có thể hiểu rõ hơn về các cổng logic cơ bản và có thể sử dụng nó thành thạo trong thực tế.
Tác giả : Ngô Văn Lộc

No comments :

Post a Comment

Có nhận xét mới