Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018

Các cổng logic cơ bản và ic trong thực tế

Kĩ thuật số là 1 lĩnh vực rất bao la rông lớn đối với ngành kĩ thuật điện tử chúng ta.Để có thể hiểu rõ  về nó và có thể sử dụng, áp dụng vào cuộc sống thì chúng ta phải nắm được những cái cơ bản nhất đó là các cổng logic cơ bản.


  Cổng đảo (NOT)
Cổng đảo thì tín hiệu vào với tín hiệu ra sẽ ngược nhau.Nếu đầu vào là 0 thì đầu ra sẽ là 1 và ngược lại.Có thể biểu diễn bằng bảng chân lý sau :
Bảng chân lý :
IC trong thực tế ví dụ 7404


Cấu tạo bên trong ic 7404
IC đóng gói kiểu 14 chân 
Chân 14 cấp nguồn +V
Chân 7 nối Mass (Ground)
Các chân còn lại là các cổng not.
  Cổng VÀ (AND)
Cổng AND là cổng  nếu có  2 tín hiệu vào  là 1 thì tín hiệu ra sẽ là 1 còn nếu 1 trong 2 tín hiệu vào khác 1 thì đầu ra sẽ là 0, có thể biểu diễn bằng bảng chân lí sau đây :
Bảng chân lý :
IC trong thực tế : ví dụ 7408


Cấu tạo bên trong ic 7408
IC đóng gói kiểu 14 chân 
Chân 14 cấp nguồn +V
Chân 7 nối Mass (Ground)
Các chân còn lại là các cổng AND
   Cổng hoặc (OR)
Cổng OR là cổng nếu mà ít nhất 1 trong 2 tín hiệu vào bằng 1 thì đầu ra sẽ bằng 1,có thể miêu tả bằng bảng chân lí sau đây :
Bảng chân lí
IC trong thực tế :ví dụ 7432


Cấu tạo bên trong IC 7432
IC đóng gói kiểu 14 chân 
Chân 14 cấp nguồn +V
Chân 7 nối Mass (Ground)
Các chân còn lại là các cổng OR
Ở trên là 3 cổng logic cơ bản nhất trong kĩ thuật số nhưng khi ta kết hợp chúng lại với nhau ta sẽ có những cổng logic khác ví dụ như :
   Cổng NAND( AND+NOT)
Cổng NAND là cổng có tín hiệu ra ngược hoàn toàn với cổng AND(vì có thêm công đảo NOT), có thể mổ tả qua bảng chân lí sau :
Bảng chân lí
 Hình dáng Cổng NAND cũng giống như cổng AND nhưng có thêm hình tròn nhỏ ở đầu ra.
     IC trong thực tế : ví dụ 7400


Sơ đồ bên trong ic 7400
IC đóng gói kiểu 14 chân 
Chân 14 cấp nguồn +V
Chân 7 nối Mass (Ground)
Các chân còn lại là các cổng NAND
    Cổng NOR (OR+NOT)
Cổng NOR  là cổng có tín hiệu ra ngược hoàn toàn với cổng OR (vì có thêm công đảo NOT), có thể mổ tả qua bảng chân lí sau :

 Hình dáng Cổng NOR cũng giống như cổng OR nhưng có thêm hình tròn nhỏ ở đầu ra.

IC trong thực tế : ví dụ 7427

Sơ đồ bên trong  ic 7427

IC đóng gói kiểu 14 chân 
Chân 14 cấp nguồn +V
Chân 7 nối Mass (Ground)
Các chân còn lại là các cổng NOR.
 
   Như vậy  qua bài viết này chúng tôi hy vọng các bạn có thể hiểu rõ hơn về các cổng logic cơ bản và có thể sử dụng nó thành thạo trong thực tế.
Tác giả : Ngô Văn Lộc

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Có nhận xét mới